transparència

Títol Calendari Resum Etiquetes
Actes 12/02/2015 La publicació de les actes que contenen el nom i altres dades de les persones físiques constitueix un tractament de dades... Actes, ple de l'ajuntament, transparència, ajuntament
Bonificacions 12/02/2015 Bonificacions Bonificacions per les taxes d'aigua, brossa i clavegueram 2015 Bonificacions Impost sobre béns Immobles per al... Bonificacions, transparència, ajuntament
Calendari del contribuent 12/02/2015 Calendari de pagament en període voluntari dels impostos i de les taxes, de cobrament periòdic per rebut i notificació col·... Calendari del contribuent, transparència, ajuntament
Comissions Informatives 12/02/2015 Després de la sessió constitutiva de l'Ajuntament, que va tenir lloc el dia 11 de juny de 2011, es va aprovar la creació i... Comissions Informatives, transparència, ajuntament
Convocatòria de la Junta de Govern Local 31/07/2015 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern Local.Dia 3 d'agost de 2015 Junta de Govern, transparència
Convocatòries 12/02/2015 Convocatòries del Ple de l'Ajuntament de l'any 2015Dia 7 de juliol de 2015, a les 18.30 hDia 31 d'agost de 2015, a les 14.00... Convocatòries, ple de l'ajuntament, transparència, ajuntament
Normes subsidiàries 12/02/2015 Normes subsidiàries i plànols Normes subsidiàries Plànol 1 de les normes subsidiàries (Xarxa viària general) Plànol 2 de les... Poum, transparència, ajuntament
Ordenances Fiscals 12/02/2015 Última modificació de les ordenances fiscals aprovades en la sessió plenària de l'Ajuntament de Riudoms, en data 2 d'octubre... Ordenances Fiscals 2015, transparència, ajuntament
Ple de l'Ajuntament 12/02/2015 L'11 de juny de 2011 es va constituir, en sessió pública, el Ple de l'Ajuntament de Riudoms.L’article 46.2 de la Llei 7/1985... Actes, Junta de Govern, transparència, ajuntament
Subvencions, beques i ajuts 12/02/2015 Subvencions Subvenció sobre l'import de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana de caràcter... Subvencions, transparència, ajuntament