RECURSOS HUMANS

Títol Calendari Resum Etiquetes
Llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu d'auxiliar administratiu adscrit a la biblioteca 02/10/2015 Podeu consultar la llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu d'auxiliar administratiu adscrit a la... RECURSOS HUMANS
Llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu d’una borsa de treball per a la provisió d’una plaça d’administratiu per funcionari 06/10/2015 Podeu consultar la llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu d’una borsa de treball per a la provisió d’una... RECURSOS HUMANS
Llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu d’una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal de professor/a de llenguatge musical i piano, de l’Escola Municipal de Música. 26/10/2015 Podeu consultar la llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu d’una borsa de treball per a la provisió de... RECURSOS HUMANS
Resultats del procés selectiu d'auxiliar administratiu adscrit a la biblioteca 07/10/2015 Podeu consultar els resultats del procés selectiu d'una plaça en caràcter temporal d'auxiliar administratiu a temps parcial... RECURSOS HUMANS
Resultats del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la cobertura de llocs de treball de guàrdia del servei de vigilants, en règim de funcionari interí 29/10/2015 Podeu consultar els resultats del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió d’una plaça... RECURSOS HUMANS
Resultats del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió d’una plaça d’administratiu per funcionari 20/10/2015 Podeu consultar els resultats del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió d’una plaça... RECURSOS HUMANS