Taxes equipaments esportius municipals

Títol Calendari Resum Etiquetes
Taxes equipaments esportius municipals 12/02/2015 Podeu consultar les taxes per la prestació de serveis en els equipaments esportius municipals (OF 12) publicades en el... Taxes equipaments esportius municipals, serveis, Àrea d'Esports