govern

Títol Calendari Resum Etiquetes
Composició del Consistori 12/02/2015 Grup Municipal de Convergèncis Democràtica de Catalunya, amb 9 regidorsJosep M. Cruset DomènechAlcalde-PresidentÀrea d'... Composició del Consistori, contacte i currículum de cada membre del consistori, govern, ajuntament
EPE Riudoms Gestió 12/02/2015 L'Entitat Pública Empresarial Riudoms Gestió es va constituir per acord del Ple de l'Ajuntament el 20 de març de 2008.Les... Riudoms Gestió, Organisme depenents de l'Ajuntament, govern, ajuntament
EPE Riudoms Serveis 12/02/2015 L'Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis es va constituir per acord del Ple de l'Ajuntament el 15 de juliol de 2010.... Riudoms Serveis, Organisme depenents de l'Ajuntament, govern, ajuntament
L'Alcalde 12/02/2015 Josep M Cruset Domènech(Convergència i Unió)Alcalde de Riudomsjmcruset@riudoms.catTé 40 anys, està casat i és pare d’un nen... L'Alcalde (Nom i cognoms, Fotografia, partit polític, contacte i currículum), govern, ajuntament
Organització Municipal 12/02/2015 Donades les característiques del poble de Riudoms, l'Ajuntament s'ha d'organitzar al voltant de la figura de l'Alcalde, els... Organitzacio Municipal, govern, ajuntament
Partits Polítics 12/02/2015 En aquest apartat podràs consultar:Les dades contacte dels diferents partits polítics que formen el Consistori.Les opinions... Partits Polítics (Dades de contacte dels partits del consistori), govern, ajuntament
Patronat Fira de l'Avellana 12/02/2015 El Patronat Fira de l'Avellana es va constituir en la sessió plenària del 19 d'abril de 1996.L'Ajuntament de Riudoms... Patronat Fira de l'Avellana, Organisme depenents de l'Ajuntament, govern, ajuntament
Retribucions dels membres del Consistori 12/02/2015 De conformitat amb allò que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l... Retibucions del membres del Consistori, govern, ajuntament