Calendari del contribuent

Títol Calendari Resum Etiquetes
Calendari del contribuent 12/02/2015 Calendari de pagament en període voluntari dels impostos i de les taxes, de cobrament periòdic per rebut i notificació col·... Calendari del contribuent, transparència, ajuntament