ajuntament

Títol Calendari Resum Etiquetes
Actes 12/02/2015 La publicació de les actes que contenen el nom i altres dades de les persones físiques constitueix un tractament de dades... Actes, ple de l'ajuntament, transparència, ajuntament
Ajuntament de Riudoms 12/02/2015 Imatge a colorDescarregar EPSDescarregar JPGImatge amb el nomDescarregar JPGImatge amb el text "amb col·laboració"... Ajuntament de Riudoms, Imatge Coorporativa, ajuntament
Bonificacions 12/02/2015 Bonificacions Bonificacions per les taxes d'aigua, brossa i clavegueram 2015 Bonificacions Impost sobre béns Immobles per al... Bonificacions, transparència, ajuntament
Butlletí d'Informació Municipal 12/02/2015 Arxiu del Butlletí d'Informació Municipal de RiudomsButlletí número 107 - Octubre i novembre 2015Butlletí número 106 - Agost... Butlletí d'Informació Municipal, Informació Municipal, ajuntament
Calendari del contribuent 12/02/2015 Calendari de pagament en període voluntari dels impostos i de les taxes, de cobrament periòdic per rebut i notificació col·... Calendari del contribuent, transparència, ajuntament
Comissions Informatives 12/02/2015 Després de la sessió constitutiva de l'Ajuntament, que va tenir lloc el dia 11 de juny de 2011, es va aprovar la creació i... Comissions Informatives, transparència, ajuntament
Composició del Consistori 12/02/2015 Grup Municipal de Convergèncis Democràtica de Catalunya, amb 9 regidorsJosep M. Cruset DomènechAlcalde-PresidentÀrea d'... Composició del Consistori, contacte i currículum de cada membre del consistori, govern, ajuntament
Convocatòries 12/02/2015 Convocatòries del Ple de l'Ajuntament de l'any 2015Dia 7 de juliol de 2015, a les 18.30 hDia 31 d'agost de 2015, a les 14.00... Convocatòries, ple de l'ajuntament, transparència, ajuntament
EPE Riudoms Gestió 12/02/2015 L'Entitat Pública Empresarial Riudoms Gestió es va constituir per acord del Ple de l'Ajuntament el 20 de març de 2008.Les... Riudoms Gestió, Organisme depenents de l'Ajuntament, govern, ajuntament
EPE Riudoms Serveis 12/02/2015 L'Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis es va constituir per acord del Ple de l'Ajuntament el 15 de juliol de 2010.... Riudoms Serveis, Organisme depenents de l'Ajuntament, govern, ajuntament
Escola Municipal de Música 12/02/2015 ImatgeDescarregar EPSDescarregar JPGDescarregar TIFF Escolania Municipal de Música, Imatge Coorporativa, ajuntament
Facebook 12/02/2015 Segueix-nos també a través de la nostra pàgina a Facebook. Facebook, Informació Municipal, ajuntament
Fira de l'Avellana 12/02/2015 Imatge a colorDescarregar JPGDescarregar TIFFImatge Fira de l'Avellana 2015Descarregar JPGDescarregar PDF Fira de l'Avellana i Fira de Sant Llorenç, Imatge Coorporativa, ajuntament
Fundació Gaudí 12/02/2015 Imatge a colorDescarregar JPG Fundació Gaudí, Imatge Coorporativa, ajuntament
L'Alcalde 12/02/2015 Josep M Cruset Domènech(Convergència i Unió)Alcalde de Riudomsjmcruset@riudoms.catTé 40 anys, està casat i és pare d’un nen... L'Alcalde (Nom i cognoms, Fotografia, partit polític, contacte i currículum), govern, ajuntament
Normes subsidiàries 12/02/2015 Normes subsidiàries i plànols Normes subsidiàries Plànol 1 de les normes subsidiàries (Xarxa viària general) Plànol 2 de les... Poum, transparència, ajuntament
Ordenances Fiscals 12/02/2015 Última modificació de les ordenances fiscals aprovades en la sessió plenària de l'Ajuntament de Riudoms, en data 2 d'octubre... Ordenances Fiscals 2015, transparència, ajuntament
Organització Municipal 12/02/2015 Donades les característiques del poble de Riudoms, l'Ajuntament s'ha d'organitzar al voltant de la figura de l'Alcalde, els... Organitzacio Municipal, govern, ajuntament
Partits Polítics 12/02/2015 En aquest apartat podràs consultar:Les dades contacte dels diferents partits polítics que formen el Consistori.Les opinions... Partits Polítics (Dades de contacte dels partits del consistori), govern, ajuntament
Patronat Fira de l'Avellana 12/02/2015 El Patronat Fira de l'Avellana es va constituir en la sessió plenària del 19 d'abril de 1996.L'Ajuntament de Riudoms... Patronat Fira de l'Avellana, Organisme depenents de l'Ajuntament, govern, ajuntament
Ple de l'Ajuntament 12/02/2015 L'11 de juny de 2011 es va constituir, en sessió pública, el Ple de l'Ajuntament de Riudoms.L’article 46.2 de la Llei 7/1985... Actes, Junta de Govern, transparència, ajuntament
Responsable de la Informació Municipal 12/02/2015 Sra. Maria Cros TorrentsRegidora d'InformacióCorreu-e: mcros@riudoms.cat Responsable de la Informació Municipal, Informació Municipal, ajuntament
Retribucions dels membres del Consistori 12/02/2015 De conformitat amb allò que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l... Retibucions del membres del Consistori, govern, ajuntament
Subvencions, beques i ajuts 12/02/2015 Subvencions Subvenció sobre l'import de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana de caràcter... Subvencions, transparència, ajuntament
Twitter 12/02/2015 Segueix-nos també a través del Twitter. Twitter, Informació Municipal, ajuntament